Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Behörighet och Examen


Examen

Efter fullgjord utbildning med godkända resultat kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen med benämningen Yrkeshögskoleexamen Behandlingsassistent.

Behörighet

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

3 § För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper.

4 § Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i 1-3 §§, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande. Förordning (2014:1098).

Särskilda förkunskaper

Minst betyget E i Svenska 2/Svenska som andra språk eller motsvarande

Minst betyget E i Samhällskunskap 1b eller motsvarande

Reell kompetens

Saknas dokumentation gällande gymnasiala kurser görs en kunskapsprövning genom samtal och skriftliga prov som visar att sökande har faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Urval

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande enligt 1-4 §§, får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen Förordning (2014:1098). Urvalet genomförs genom ett särskilt prov som utförs i två steg.

  • Steg 1 kan genomföras vid Forshaga Lärcenter eller vid ett lärcenter på annan ort som erbjuder möjligheten till prov på distans.
  • Steg 2 genomförs vid Forshaga Lärcenter.

Ansökan

Du når vår ansökan genom att klicka på ”Ansök Här”. Till ansökan skall du bifoga betyg som visar din behörighet. För pågående studier kan man sända in betyg fram till den 15 juni 2018 all annan dokumentation som du önskar bifoga till din ansökan (åberopande av reell kompetens) skall vara inlämnad sista ansökningsdag (15 april 2018)

Studieperioder

2017-08-28 - 2018-06-01

2018-08-27 - 2019-05-31

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-10-02

Genvägar

 


Sidan uppdaterad:

2017-10-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00