Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Demensspecialiserad undersköterska 200 Yh poäng, 2 år halvfart, Distans

Utbildningen leder till specialiserad kunskap och kompetens om demenssjukdomar och personcentrerad vård av personer med demens. Den ger dig goda möjligheter utvecklas i din roll som undersköterska till fördjupad förståelse och mer kvalificerade arbetsuppgifter i vården och omsorgen av personer med demens. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som demensspecialiserad undersköterska inom olika vård- och omsorgsformer där man möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

 

Arbetsmarknad

Behovet av kvalificerad personal inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom är stort och förväntas öka framöver. Demenssjukdom ökar och utveckling av nya arbetssätt och nationella riktlinjer inom området leder till ökade krav på den personal som arbetar närmast personen med demenssjukdom och dennes anhöriga. Då utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet säkerställs att den leder till efterfrågad kompetens i vård- och omsorgsverksamheterna.

Yrkesroll och kompetens

Utbildningen leder fram till yrkesrollen Demensspecialiserad undersköterska

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens för att:

  • Självständigt tillämpa och utveckla personcentrerad omvårdnad och omsorg av personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt i sjukdomens olika faser.
  • Skapa förutsättningar för livskvalitet och välbefinnande genom anpassningar av miljö och utveckling av det individnära vårdarbetet utifrån den enskildes behov och förutsättningar
  • Främja utveckling av vården och omsorgen genom tillämpning av evidensbaserad kunskap och handledning av kollegor i det vardagliga omvårdnadsarbetet
  • Uppvisa självständighet inom ramen för sitt uppdrag och vara en förebild i arbetsgruppen.
  • Självständigt och tillsammans i team arbeta för att utveckla stöd till anhöriga


Tidplan YH 2019 för Demensspecialiserad undersköterska 200 YH-poäng

Datum

Händelser och hålltider

15 februari

Ansökningswebben öppnar.

25 februari - 15 april

Kontinuerlig bearbetning av ansökningar.

Bedömningar av reell kompetens sker kontinuerligt.

16 maj

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning.

17 maj

Antagningsbesked skickas ut.

27 maj

Sista dag att tacka ja till plats vid utbildningen.

 

Efter detta datum kommer välkomstbrev och information om utbildningen skickas ut till alla antagna.

27 maj - 13 september

Ansökningswebben är öppen för reservansökan, och reservantagning sker i mån av plats.

Vecka 35

Utbildningen startar med obligatorisk träff på skolan vid Forshaga lärcenter. Datum framgår i kallelse.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-10-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00