Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ger möjlighet till utökade kunskaper som du kan använda i samhälls- och yrkeslivet och för fortsatta studier.

Läs mer om våra kurser och utbildningar genom att klicka på "Arrangörer och utbildningar" i menyn.

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

Du som vill fräscha upp, bredda eller fördjupa dina kunskaper hittar möljigheterna hos oss. Kursutbudet är stort och finns både som när- och distansstudier - studietakten bestämmer du själv!

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildningen är för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en egen skolform.

Särskild utbildning för vuxna på (Särvux)

Utbildning för vuxna på särskolenivå.

Yrkeshögskoleutbildning 

Yrkeshögskoleutbildning inom behandlingsassistent och psykosocialt arbete. Yrkeshögskolan är en skolform som är separat från övrig vuxenutbildning, och du kan läsa mer om yrkeshögskolan här.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-02-07

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00