Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

  • Om webbplatsen
  • Öppettider & kontakt
  • Anpassa

Förskola och barnomsorg

Förskoleverksamheten ska ge första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Hos oss kan du välja förskola eller familjedaghem för ditt barn i åldern 1-5.

Förskola

Barn i förskolan ska få lek, omsorg, lärande, trygghet och utveckling, varje dag och hela dagarna. Barnen ska lära sig saker genom att leka, skapa och utforska — på egen hand, i grupp och med hjälp av vuxna. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Familjedaghem

I familjedaghemmet tar en dagbarnvårdare emot ditt barn i sitt hem. I kommunen har vi för närvarande två familjedaghem i Forshaga. Varje vecka träffas barn och dagbarnvårdare i en gemensam grupplokal på Familjecentrum. Om någon av dagbarnvårdarna blir sjuk eller ska vara ledig är barnen redan bekanta med den som ska vikariera.

Fritidshem

I varje skolområde finns fritidshem för inskrivna barn i åldern 6-12 år. Fritidshemmet ligger nära  skolan och  är öppet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar

Kontakt

Frågor om ansökan, kö, placering, schemaändring etc besvaras av förvaltningshandläggare Malin Olsson, tel 054-17 20 84.

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Peter Öhlander, bitr. förvaltningschef barn och utbildning

Sidan uppdaterad: 2017-09-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00