Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Förskola och barnomsorg

Förskoleverksamheten ska ge första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Hos oss kan du välja förskola eller familjedaghem för ditt barn i åldern 1-5.

Förskola

Barn i förskolan ska få lek, omsorg, lärande, trygghet och utveckling, varje dag och hela dagarna. Barnen ska lära sig saker genom att leka, skapa och utforska — på egen hand, i grupp och med hjälp av vuxna. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Familjedaghem

I familjedaghemmet tar en dagbarnvårdare emot ditt barn i sitt hem. I kommunen har vi för närvarande två familjedaghem i Forshaga. Varje vecka träffas barn och dagbarnvårdare i en gemensam grupplokal på Familjecentrum. Om någon av dagbarnvårdarna blir sjuk eller ska vara ledig är barnen redan bekanta med den som ska vikariera.

Fritidshem

I varje skolområde finns fritidshem för inskrivna barn i åldern 6-12 år. Fritidshemmet ligger nära  skolan och  är öppet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar

Kontakt

Frågor om ansökan, kö, placering, schemaändring etc besvaras av förvaltningshandläggare Josefin Grönkvist, tel 054-17 20 84.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Peter Öhlander, förvaltningschef barn och utbildning

Sidan uppdaterad: 2018-12-12

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00