Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Barnhälsa

Barnhälsogruppen är en del av förskolans verksamhet. Det är också det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling hos barn. Samarbetet mellan kommun och barnhälsovården gäller barn i förskolan, 1 till 5 år.

Barnhälsogruppen är ett forum för samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och barnhälsovården i Forshaga. Vi arbetar i första hand förebyggande och frammåtsyftande och vi menar att vi ser problem innan de uppstår, samt försöker undanröja hinder.

Vi arbetar också med stöd riktat mot barn inom förskolan i behov av särskilt stöd som till exempel sen spräkutveckling, funktionsnedsättning ect.

Vad är barnhälsogruppen till för?

Vi erbjuder professionellt stöd till dig som vårdnadshavare och ditt barn i vårt gemensamma ansvar för barnet. samarbetet kring barnet sker med vårdnadshavarnas tillåtelse och i samarbete med vårdnadshavarna. Förskolepersonalen har även möjlighet att få rådgivning i enskilt ärende där barnet kan vara anonymt. Fokus ligger på barnet och barnets behov. Genom gemensam och tidiga insatser vill vi främja:

  • goda vilkor för barnet i hemmet och i förskoleverksamheten
  • att tidigt se barn som behöver stöd
  • professionella insatser
  • att du som vårdnadshavare och förskolans personal får stöd och vägledning

Vilka ingår i barnhälsogruppen:

  • förskolecheferna
  • distriktssköterskor/ barnhälsovården
  • samordnande specialpedagog inom förskola
  • psykologerna inom förskola/ skola
  • barn och familj
  • samordnare för familjecentrum

Kontakt/ anmälan

Har du frågor kring gruppen så kan du vända dig till Margareta Svensson, specialpedagog inom förskola.

E-post: margareta.svensson@forshaga.se

Direktnummer: 054-17 23 43


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-09-25

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00