Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

 • Om webbplatsen
 • Öppettider & kontakt
 • Anpassa

Barnhälsa

Barnhälsogruppen är en del av förskolans verksamhet. Det är också det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling hos barn. Samarbetet mellan kommun och barnhälsovården gäller barn i förskolan, 1 till 5 år.

Barnhälsogruppen är ett forum för samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och barnhälsovården i Forshaga. Vi arbetar i första hand förebyggande och frammåtsyftande och vi menar att vi ser problem innan de uppstår, samt försöker undanröja hinder.

Vi arbetar också med stöd riktat mot barn inom förskolan i behov av särskilt stöd som till exempel sen spräkutveckling, funktionsnedsättning ect.

Vad är barnhälsogruppen till för?

Vi erbjuder professionellt stöd till dig som vårdnadshavare och ditt barn i vårt gemensamma ansvar för barnet. samarbetet kring barnet sker med vårdnadshavarnas tillåtelse och i samarbete med vårdnadshavarna. Förskolepersonalen har även möjlighet att få rådgivning i enskilt ärende där barnet kan vara anonymt. Fokus ligger på barnet och barnets behov. Genom gemensam och tidiga insatser vill vi främja:

 • goda vilkor för barnet i hemmet och i förskoleverksamheten
 • att tidigt se barn som behöver stöd
 • professionella insatser
 • att du som vårdnadshavare och förskolans personal får stöd och vägledning

Vilka ingår i barnhälsogruppen:

 • förskolecheferna
 • distriktssköterskor/ barnhälsovården
 • samordnande specialpedagog inom förskola
 • psykologerna inom förskola/ skola
 • barn och familj
 • samordnare för familjecentrum

Kontakt/ anmälan

Har du frågor kring gruppen så kan du vända dig till Margareta Svensson, specialpedagog inom förskola.

E-post: margareta.svensson@forshaga.se

Direktnummer: 054-17 23 43


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-09-25

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00