Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Personuppgiftsbehandling vid Forshaga Vuxenutbildning och Forshaga Yrkeshögskola

Vi behöver lagra och behandla vissa personuppgifter när du ansöker till och studerar vid kurser och utbildningar hos Forshaga Vuxenutbildning eller Forshaga Yrkeshögskola. Exempel på vanliga kategorier av personuppgifter vi behandlar är ditt förnamn, efternamn, personnummer, hemadress, privat e-postadress och privat telefonnummer. Vi behandlar även information om din studieprogression för att kunna bedöma dina kurskunskaper.

Personuppgifter om dig hämtas ur folkbokföringsregister när du söker till kurser och utbildningar vid Forshaga Vuxenutbildning. När du ansöker till Forshaga Yrkeshögskola lämnar du personuppgifter till oss manuellt. När du börjat studera lämnar du själv personuppgifter till oss i de olika tekniska system och tjänster som används vid vuxenutbildningen och yrkeshögskolan, till exempel genom att lämna in skolarbeten eller genom att kommunicera digitalt med personal vid skolan.

Dina personuppgifter behandlas när de behövs för bland annat grupplacering, betygsregistrering, närvaroregistrering, registrering av användarkonton i lärplattform och molntjänster, statistik, individuella studieplaner, användning av digital provplattform, och när lärare dokumenterar din progression. Kontaktuppgifter används för att kommunicera med dig. Alla kategorier av personuppgifter används inte vid varje tillfälle, och dina personuppgifter används endast om det krävs för att bedriva skolans verksamhet. Personuppgifterna lagras olika länge för varje ändamål, men ska inte lagras längre än det finns ett berättigat ändamål med att lagra personuppgifterna. Den rättsliga grunden för lagring och behandling av personuppgifter vid Forshaga Vuxenutbildnings och Forshaga Yrkeshögskolas skolverksamheter är oftast uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Uppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till Skolverket, Statistiska Centralbyrån (SCB), Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Universitets- och högskolerådet (UHR), Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen och andra förvaltningar i Forshaga kommun. Om du är inskriven på studier vid sfi behöver Forshaga Vuxenutbildning i vissa fall utbyta information om din situation som studerande med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten i Forshaga kommun.

Lärande och Arbetsnämnden i Forshaga kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och du har rätt att få information om behandling av dina personuppgifter, begära rättning av felaktiga uppgifter, i vissa fall begära radering av dina personuppgifter, och i vissa fall exportera dina personuppgifter. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år. Du når personuppgiftsansvarig lättast på e-post till dataskyddsombud@forshaga.se. Om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter bör du kontakta dataskyddsombud@forshaga.se genom att skicka e-post, och du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Genom att ansöka till studier vid Forshaga Vuxenutbildning eller Forshaga Yrkeshögskola intygar du att du har tagit del av ovanstående information.

Läs mer om personuppgifter i Forshaga kommun på www.forshaga.se/personuppgifteröppnas i nytt fönster

Text in English:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Personal data processing at Forshaga Vuxenutbildning and Forshaga Yrkeshögskola.pdf 192.7 kB 2018-12-17 12.05

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-11-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00