Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2018-07-13
Vattenläcka Deje
Vi har lokaliserat en vattenläcka som berör boende på Björnvägen, som kommer att bli utan vatten till dess vi lagat läckan. Vi kommer att ställa ut vattentank så snart som möjligt.
Länk

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen sköter kommunens hälso- och sjukvård samt äldreomsorg,  och ger dessutom stöd till invånare med olika typer av funktionshinder.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se

Marita Edlund

Vård- och omsorgschef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar
Telefon: 054-17 20 53
E-post: marita.edlund@forshaga.se

Ing-Marie Fritzson

Områdeschef 
Ansvar: Övergripande områdesansvar
Telefon: 054-17 20 99
E-post: ing-marie.fritzson@forshaga.se

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein

Ansvar: Förvaltningssekreterare/utredare, ärendehantering, utredning Lex Sarah 
Telefon: 054-17 20 52
E-post: sangrid.zedtwitz@forshaga.se

Per Thulin

IT-samordnare
Ansvar: IT vård och omsorg
Telefon: 054-17 23 38
E-post: per.thulin@forshaga.se

Kjell Alperud

Förvaltningsekonom/controller
Ansvar: Ekonomi
Telefon: 054-17 23 07
E-post: kjell.alperud@forshaga.se

Anders Olsson

Enhetschef, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Ansvar: Övergripande ansvar för hälso- och sjukvård, Lex Maria
Telefon: 054-17 23 78
E-post: anders.olsson@forshaga.se

Anna-Lena Perman

HSL-chef
Ansvar:  Sjuksköterskor, Distriktsjuksköterskor, Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster, Hjälpmedel
Telefon: 054-17 20 66
E-post: anna-lena.perman@forshaga.se

Maria Lindh

Enhetschef
Ansvar: Lintjärn
Telefon: 054-17 23 13
E-post: maria.lindh@forshaga.se

Ann-Louise Wall

Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst, Demensteam, Dagverksamhet äldreomsorg, Larm
Telefon: 054-17 23 29
E-post: ann-louise.wall@forshaga.se

Mari Johansson

Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst Deje, Nattpatrull
Telefon: 054-17 21 27 (växel)
E-post: mari.johansson@forshaga.se

Sandra Wirven

Enhetschef
Ansvar: Hemtjänst, Korttidsboende Fyrklövern
Telefon: 054-17 20 59
E-post: sandra.wirven@forshaga.se

Charlotta Hjelm

Enhetschef
Ansvar: Anhörigstöd, Vaktmästare, Husansvar Lintjärn, LSS, Boende enligt LSS 
Telefon: 054-17 23 32
E-post: charlotta.hjelm@forshaga.se

Therese Weng

Enhetschef 
Ansvar: Personlig assistans, Korttidsboende LSS.
Telefon: 054-17 23 40
E-post: therese.weng@forshaga.se

Bernt Fagrell

Enhetschef
Ansvar: Boende enligt LSS/psykiatri, Boendestöd, Vård/stödsamordning, Personlig assistans, Administration LSS/ÄO, socialpsykiatri, Kontaktpersoner
Telefon: 054-17 21 23
E-post: bernt.fagrell@forshaga.se

Terese Christiansen

Enhetschef
Ansvar: LSS/dagverksamhet
Telefon: 054-17 20 71
E-post: terese.christiansen@forshaga.se

Mikael Gånheim

Enhetschef
Ansvar: Ullerudsgården
Telefon: 054-17 21 93
E-post: mikael.ganheim@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Marita Edlund, förvaltningschef vård och omsorg

Sidan uppdaterad: 2018-06-14

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00