Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Kommunledningsstab

I kommunledningsstaben finns kommunledningskontoret, ekonomikontor och personalkontor.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se
  

Kommunledningskontoret

 

Cornelia Lundgren

Kommunsekreterare
Telefon: 054-17 20 08

Victoria Göthberg

Utvecklingsledare
Ansvar: Processledning, utveckling av mål- och resultatstyrning, värdegrundsarbete
Telefon: 054-17 20 87

Madeleine Nyvall

Kommunutredare
Ansvar: Utredningar, kollektivtrafik, mål- och styrsystem
Telefon: 054-17 20 11

AnnKatrien Jansson

Arkivarie
Ansvar: Arkivfrågor
Telefon: 076-724 53 99

Mattias Göthberg

Kommunikatör
Ansvar: Information, marknadsföring, webbplats, sociala medier, e-tjänster, press, invånardialog, personuppgiftsombud
Telefon: 054-17 20 10

Lina Wiklundh

Kommunikatör
Ansvar: Information, marknadsföring, kommuntidning, internkommunikation, press
Telefon: 054-17 22 13

Linnéa Flodkvist

Kommunikatör
Ansvar: Information, marknadsföring, press, evenemang, evenemangsskylt vid riksväg 62, Lustenrundan.
Telefon: 054-17 22 28
E-post: linnea.flodkvist@forshaga.se

Nicole Nelson Nyrén (föräldraledig)

Samhällsplanerare
Ansvar: samhällsplanering, översiktsplan
Telefon: 054-17 20 28

Ekonomikontoret

Lena Backlund

Ekonomichef
Ansvar: Övergripande ekonomiansvar
Telefon: 054-17 20 24
E-post: lena.backlund@forshaga.se

Personalkontoret

Susanne Gustafsson

Personalchef
Ansvar: personalfrågor
Telefon: 054-17 20 20
E-post: susanne.gustafsson@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-04-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00