Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Kommunledningsstab

I kommunledningsstaben finns kommunledningskontoret, kultur och fritidsenheten, ekonomikontor och personalkontor.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se
  

Kommunledningskontoret

 

Cornelia Lundgren

Kommunsekreterare
Telefon: 054-17 20 08

Victoria Göthberg

Utvecklingsledare
Ansvar: Processledning, utveckling av mål- och resultatstyrning, värdegrundsarbete
Telefon: 054-17 20 87

Madeleine Nyvall

Kommunutredare
Ansvar: Utredningar, kollektivtrafik, mål- och styrsystem
Telefon: 054-17 20 11

AnnKatrien Jansson

Arkivarie
Ansvar: Arkivfrågor
Telefon: 076-724 53 99

Linnéa Flodkvist

Kommunikatör
Ansvar: Extern kommunikation, kommuntidning, marknadsföring, press,
Telefon: 054-17 22 28

Mattias Göthberg

Kommunikatör
Ansvar: Extern kommunikation (digital), webbplats, sociala medier, e-tjänster, press, invånardialog, marknadsföring
Telefon: 054-17 20 10

Lina Wiklundh

Kommunikatör
Ansvar: Intern kommunikation, intranät, marknadsföring, press
Telefon: 054-17 22 13

Nicole Nelson Nyrén

Samhällsplanerare
Ansvar: samhällsplanering, översiktsplan
Telefon: 054-17 20 28

Linda-Marie Fors

näringslivsutvecklare
Tel: 054-17 21 30 

Kultur- och fritidsenheten


Claes Havimäki

Kultur och fritidschef
Telefon: 054-17 23 25

Josefin Berger

Enhetschef kultur
Ansvar: Kultur, kulturskola, bibliotek
Telefon: 054-17 20 05

Elin Jansson

Fritidsutvecklare
Ansvar: Fritidsfrågor
Telefon: 054-17 21 25

Tomas Jonsson

Administratör
Ansvar: bokning idrottshallar, ledarutbildningsbidrag, folkhälsobidrag, passerkort Forshaga Atletklubb, allmän information inom kultur och fritid.
Telefon: 054-17 22 25

Marie Hettwer

Kulturutvecklare
Ansvar: Konst, kulturfrågor
Telefon: 054-17 23 94  

Ekonomikontoret


Lena Backlund

Ekonomichef
Ansvar: Övergripande ekonomiansvar
Telefon: 054-17 20 24
E-post: lena.backlund@forshaga.se

Personalkontoret


Susanne Gustafsson

Personalchef
Ansvar: personalfrågor
Telefon: 054-17 20 20
E-post: susanne.gustafsson@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00