Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-11
Vattenbrist. Koka vattnet i Forshaga. Sophämtning försenad.
Uppdatering måndag klockan 11.30. Vi rekommenderar kokning av dricksvatten för Forshaga med omnejd. Vi uppmanar fortfarande alla att spara vatten. Sophämtning försenad idag. Låt kärlet stå ute till dess det är tömt.
Länk

Kommunledningsstab

I kommunledningsstaben finns kommunledningskontoret, kultur och fritidsenheten, ekonomikontor och personalkontor.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se
  

Kommunledningskontoret

 

Cornelia Lundgren

Kommunsekreterare
Telefon: 054-17 20 08

Victoria Göthberg

Utvecklingsledare
Ansvar: Processledning, utveckling av mål- och resultatstyrning, värdegrundsarbete
Telefon: 054-17 20 87

Madeleine Nyvall

Kommunutredare
Ansvar: Utredningar, kollektivtrafik, mål- och styrsystem
Telefon: 054-17 20 11

AnnKatrien Jansson

Arkivarie
Ansvar: Arkivfrågor
Telefon: 076-724 53 99

Linnéa Flodkvist

Kommunikatör
Ansvar: Extern kommunikation, kommuntidning, marknadsföring, press,
Telefon: 054-17 22 28

Mattias Göthberg

Kommunikatör
Ansvar: Extern kommunikation (digital), webbplats, sociala medier, e-tjänster, press, invånardialog, marknadsföring
Telefon: 054-17 20 10

Lina Wiklundh

Kommunikatör
Ansvar: Intern kommunikation, intranät, marknadsföring, press
Telefon: 054-17 22 13

Nicole Nelson Nyrén

Samhällsplanerare
Ansvar: samhällsplanering, översiktsplan
Telefon: 054-17 20 28

Linda-Marie Fors

näringslivsutvecklare
Tel: 054-17 21 30 

Kultur- och fritidsenheten


Claes Havimäki

Kultur och fritidschef
Telefon: 054-17 23 25

Josefin Berger

Enhetschef kultur
Ansvar: Kultur, kulturskola, bibliotek
Telefon: 054-17 20 05

Elin Jansson

Fritidsutvecklare
Ansvar: Fritidsfrågor
Telefon: 054-17 21 25

Tomas Jonsson

Administratör
Ansvar: bokning idrottshallar, ledarutbildningsbidrag, folkhälsobidrag, passerkort Forshaga Atletklubb, allmän information inom kultur och fritid.
Telefon: 054-17 22 25

Marie Hettwer

Kulturutvecklare
Ansvar: Konst, kulturfrågor
Telefon: 054-17 23 94  

Ekonomikontoret


Lena Backlund

Ekonomichef
Ansvar: Övergripande ekonomiansvar
Telefon: 054-17 20 24
E-post: lena.backlund@forshaga.se

Personalkontoret


Susanne Gustafsson

Personalchef
Ansvar: personalfrågor
Telefon: 054-17 20 20
E-post: susanne.gustafsson@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00