Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2018-07-13
Vattenläcka Deje
Vi har lokaliserat en vattenläcka som berör boende på Björnvägen, som kommer att bli utan vatten till dess vi lagat läckan. Vi kommer att ställa ut vattentank så snart som möjligt.
Länk

Kommunledningsstab

I kommunledningsstaben finns kommunledningskontoret, ekonomikontor och personalkontor.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se
  

Kommunledningskontoret

Maj-Britt Westlund

Kommunsekreterare
Telefon: 054-17 20 08

Victoria Göthberg

Utvecklingsledare
Ansvar: Processledning, utveckling av mål- och resultatstyrning, värdegrundsarbete
Telefon: 054-17 20 87

Madeleine Nyvall

Kommunutredare
Ansvar: Utredningar, kollektivtrafik, mål- och styrsystem
Telefon: 054-17 20 11

AnnKatrien Jansson

Arkivarie
Ansvar: Arkivfrågor
Telefon: 076-724 53 99

Mattias Göthberg

Kommunikatör
Ansvar: Information, marknadsföring, webbplats, sociala medier, e-tjänster, press, invånardialog, personuppgiftsombud
Telefon: 054-17 20 10

Lina Wiklundh

Kommunikatör
Ansvar: Information, marknadsföring, kommuntidning, internkommunikation, press
Telefon: 054-17 22 13

Nicole Nelson Nyrén

Samhällsplanerare
Ansvar: samhällsplanering, översiktsplan
Telefon: 054-17 20 28

Ekonomikontoret

Lena Backlund

Ekonomichef
Ansvar: Övergripande ekonomiansvar
Telefon: 054-17 20 24
E-post: lena.backlund@forshaga.se

Personalkontoret

Susanne Gustafsson

Personalchef
Ansvar: personalfrågor
Telefon: 054-17 20 20
E-post: susanne.gustafsson@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-05-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00