Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Överförmyndarkontoret, öppettider och kontakt

Om du har frågor eller vill anmäla behov av godmanskap eller förvaltarskap, eller vill visa intresse för godmans- eller förvaltaruppdrag är du välkommen att kontakta överförmyndarkontoret.

På överförmyndarkontoret jobbar fem handläggare som har hand om tillsynen för gode män, förvaltare och förmyndare. Godmanskap åt ensamkommande barn handläggs också inom överförmyndarkontoret. Överförmyndarkontoret ansvarar för överförmyndarnämndens löpande verksamhet. Förvaltningschef är Peder Stenbäck.

Gäller det ett individärende är ni välkomna att kontakta respektive handläggare. Är din fråga av en allmän karaktär kan du kontakta samtliga handläggare.

Kontaktuppgifter till överförmyndarkontoret

Besöksadress: Storgatan 52, kommunhuset i Forshaga 
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga
Tel: 054-17 20 00
E-post: ofn@forshaga.se
Telefon- och besökstider: helgfria vardagar, måndag - torsdag, kl. 10-12 

Personal

Peder Stenbäck, förvaltningschef
Telefon: 054-17 23 73
peder.stenback@forshaga.se
Arvskiften, försäljning av fast egendom

Sabina Halmberg
Telefon 054-17 22 43
sabina.halmberg@forshaga.se
Handlägger godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda 1-2 och 29-31 varje månad samt förmynderskap. Föredragande nämnd.

Eva-Lotta Karnlind
Telefon: 054-17 20 22
eva-lotta.karnlind@forshaga.se
Handlägger godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda 3-16 varje månad. Webansvarig.

Josefin Holmberg
Telefon: 054-17 23 74
josefin.holmberg@forshaga.se
Handlägger godmanskap för ensamkommande barn samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda 17-22 i varje månad. Nämndsekreterare.

Frida Magdalinski
Telefon 054-17 23 88
frida.magdalinski@forshaga.se
Handlägger godmanskap för ensamkommande barn samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda 23-28 i varje månad.

Sofie Lagset
Telefon 054-17 23 72
sofie.lagset@forshaga.se
Granskningsansvarig

Liselott Löfdahl
Föräldraledig
liselott.lofdahl@forshaga.se
Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-02-08

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00