Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2018-07-13
Vattenläcka Deje
Vi har lokaliserat en vattenläcka som berör boende på Björnvägen, som kommer att bli utan vatten till dess vi lagat läckan. Vi kommer att ställa ut vattentank så snart som möjligt.
Länk

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, handlägger alkoholärenden, bygglov och bostadsanpassning, tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser, samt ansvarar för naturvårdsfrågor i kommunen.

E-post enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se

Vet du inte vem du ska kontakta eller vill skicka e-post direkt till miljö- och byggnämnden kan du mejla till: mbn@forshaga.se

Byggkontoret har telefontider alla vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar. Du når då våra handläggare (Marie, Andreas eller Lindha) på deras direktnummer enligt nedan eller genom växeln på tel. 054-17 20 00.

Urban Ledin

Miljö- och byggchef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar, miljöskydd, kemikalier, naturvård, stadsplanering, bostadsförsörjning, upphandling, trafikplanering, ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning, personalansvarig
Telefon 054-17 20 31

Katrin Edholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Miljöskydd, miljöövervakning, föroreningar, buller, pollen, luftvård, vattenvård, naturvårdsprojekt
Telefon: 054-17 20 29
Föräldraledig alla fredagar.

Josefine Åslund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedelskontroll, dricksvattenkontroll, tobak- och folkölstillsyn, alkoholhandläggning och tillsyn, matförgiftningar, smittskydd, rökfria skolgårdar, fairtrade, kemikalier, läkemedel
Telefon: 054-17 23 83

Maria Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Lantbruk, hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, klagomålsärenden m.m.) buller, avlopp, vattentäkter, radon, cisterner, reningsverk, vattenverk, avfall
Telefon: 054-17 20 30

Jonas Höglund

Klimatstrateg
Ansvar: klimatfrågor, energifrågor, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, värmepumpar, ett fossilfritt Sverige
Telefon: 054-17 23 50
Föräldraledig alla onsdagar.

Ulrika Thorén

Energi- och klimatrådgivare/ energicoach företag
Ansvar: energicoach för små och medelstora företag, projekt, energi, rådgivning, klimat
Telefon: 054-17 22 36

Marie Jadermark

Byggingenjör
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, OVK, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispsenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder, adresser och fastigheter
Telefon: 054-17 21 56 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Andreas Johansson

Byggingenjör
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder
Telefon: 054-17 20 90 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Lindha Rothén

Samordnare/plan- och bygghandläggare
Ansvar: Förvaltningsövergripande samordning, process- och förvaltningsutveckling, kvalitetsarbete, rutiner, kommunikation, webbredaktör, redaktör Kontakten, e-tjänster, nämndsekreterare, detaljplaner, tomtkartor och ritningar, bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder
Telefon: 054-17 20 35 (telefontider vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Hanna Risberg

Handläggare bostadsanpassning/bygg och tekniska
Ansvar: Bostadsanpassningar, övergivna bilar/skrotbilar, parkeringstillstånd, eldstäder
Telefon: 054-17 23 62 (telefontider vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Jan Erik Engström

Stadsarkitekt
Ansvar: planeringsfrågor, översiktsplan, detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljö, bygglov m.m.
Finns på plats i Forshaga kommunhus varje tisdag förmiddag.
Telefon: 054-202 12 11

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-11-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00