Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-11
Vattenbrist. Koka vattnet i Forshaga. Sophämtning försenad.
Uppdatering måndag klockan 11.30. Vi rekommenderar kokning av dricksvatten för Forshaga med omnejd. Vi uppmanar fortfarande alla att spara vatten. Sophämtning försenad idag. Låt kärlet stå ute till dess det är tömt.
Länk

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, handlägger alkoholärenden, bygglov och bostadsanpassning, tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser, samt ansvarar för naturvårdsfrågor i kommunen.

E-post enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se

Vet du inte vem du ska kontakta eller vill skicka e-post direkt till miljö- och byggnämnden kan du mejla till: mbn@forshaga.se

Byggkontoret har telefontider alla vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar. Du når då våra handläggare på deras direktnummer enligt nedan eller genom växeln på tel. 054-17 20 00.

Urban Ledin

Miljö- och byggchef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar, miljöskydd, kemikalier, naturvård, stadsplanering, bostadsförsörjning, upphandling, trafikplanering, ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning, personalansvarig
Telefon 054-17 20 31

Katrin Edholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Miljöskydd, miljöövervakning, föroreningar, buller, pollen, luftvård, vattenvård, naturvårdsprojekt
Telefon: 054-17 20 29
Föräldraledig alla fredagar.

Josefine Åslund (föräldraledig tom. 2019-12-02)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedelskontroll, dricksvattenkontroll, tobak- och folkölstillsyn, alkoholhandläggning och tillsyn, matförgiftningar, smittskydd, rökfria skolgårdar, fairtrade, kemikalier, läkemedel
Telefon: 054-17 23 83

Anna Edelman (föräldraledig tom. 2020-08-30)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedelskontroll, dricksvattenkontroll, tobak- och folkölstillsyn, alkoholhandläggning och tillsyn, matförgiftningar, smittskydd, rökfria skolgårdar, läkemedel
Telefon: 054-17 23 01

Thea Rosén Sjökvist

Vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedelskontroll, dricksvattenkontroll, tobak- och folkölstillsyn, alkoholhandläggning och tillsyn, matförgiftningar, smittskydd, rökfria skolgårdar, läkemedel
Telefon: 054-17 23 03

Maria Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Lantbruk, hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, klagomålsärenden m.m.) buller, avlopp, vattentäkter, radon, cisterner, reningsverk, vattenverk, avfall
Telefon: 054-17 20 30

Jonas Höglund (2019: föräldraledig må-to, jobbar fredagar)

Klimatstrateg
Ansvar: klimatfrågor, energifrågor, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, värmepumpar, ett fossilfritt Sverige, hållbart resande
Telefon: 054-17 23 50
Föräldraledig alla onsdagar.

Ulrika Thorén

Energi- och klimatrådgivare/ energicoach företag
Ansvar: energicoach för små och medelstora företag, projekt, energi, rådgivning, klimat, fairtrade
Telefon: 054-17 22 36

Per Jung (2019: föräldraledig tisdagar och fredagar)

Byggingenjör Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, marklov, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder
Telefon: 054-17 20 90 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Marie Jadermark (föräldraledig tom. 2019-11-03)

Byggingenjör
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, marklov, OVK, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispsenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder, adresser och fastigheter
Telefon: 054-17 21 56 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Martin Nylén

Vikarierande byggingenjör
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, marklov, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder
Telefon: 054-17 23 86 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Lindha Rothén

Samordnare/plan- och bygghandläggare
Ansvar: Förvaltningsövergripande samordning, process- och förvaltningsutveckling, kvalitetsarbete, rutiner, kommunikation, webbredaktör, redaktör Kontakten, e-tjänster, detaljplaner, tomtkartor och ritningar, bygglov, rivningsåtgärder, attefallsåtgärder, eldstäder
Telefon: 054-17 20 35 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Terese Alexandersson

Plan- och bygghandläggare/nämndsekreterare
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, attefallsåtgärder, eldstäder, ritningar, tomtkartor, kvalitetsarbete, rutiner, nämndsekreterare, arkiv, dokumenthantering
Telefon: 054-17 22 97

Hanna Risberg

Handläggare bostadsanpassning och tekniska avdelningen
Ansvar: Bostadsanpassningar, övergivna bilar/skrotbilar, parkeringstillstånd, avfallssamordnare
Telefon: 054-17 23 62

Jan Erik Engström

Stadsarkitekt
Ansvar: planeringsfrågor, översiktsplan, detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljö, bygglov m.m.
Finns på plats i Forshaga kommunhus en dag i veckan, oftast måndagar.
Telefon: 0703-19 03 26

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00