Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

  • Om webbplatsen
  • Öppettider & kontakt
  • Anpassa

Vatten och avlopp

Kommunen har allmänna anläggningar för vatten och avlopp. Sådana anläggningar är vattenverk, avloppsreningsverk, ledningar och pumpstationer.

ABVA

Regler kring vatten och avlopp finns i allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)PDF.

Vatten

Vattenverken i kommunen förser omrkring 10 000 personer samt industrier och företag med dricksvatten. De som bor i Olsäter samt norr om Olsäter får sitt vatten via Munkfors från Hagfors kommun.

Avlopp

Fem anläggningar renar avloppsvatten från hushåll och industri. Det största reningsverket ligger vid Berg i Forshaga. På landsbygden har många egna avloppsanläggningar.

Ledningar

Kommunen har omkring 37 mil vatten-, avlopps- och dagvattenledningar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Stefan Melin, driftchef vatten och avlopp

Sidan uppdaterad: 2017-06-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00