Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Kemikalier

Om kemikalier inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada såväl människor som miljö.

Det är viktigt att vi hjälps åt och hanterar kemikalier på ett bra sätt. Tillsynsmyndigheterna kontrollerar att tillverkare, importörer och användare tar sitt ansvar så att gifterna inte kommer ut i miljön.

De allra farligaste kemikalierna måste försvinna från marknaden och ersättas med sådana som är mindre farliga.

Det kan vara svårt för den enskilda konsumenten att avgöra vad som är ett bra eller dåligt produktval ur miljö- och hälsosynpunkt. Några kemikalier har en miljömärkning som kännetecknar kemikalier som är mindre skadliga för miljön. Märkena "Svanen", "Bra Miljöval" och "EU-blomman" är några av märkena du kan titta efter i affären.

Vad innehåller varorna du köper i våra butiker?

Visste du att du som konsument har rätt att få information om både kemiska produkter och varor? Du har rätt att få information om en vara inne­håller något av ämnena som finns på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Idag finns 168 ämnen med på listan.

Under rubriken Gå direkt till, här på sidan, hittar du länkar till webbsidor och dokument som hjälper dig hur du ska gå tillväga om du vill ta reda på mer om vilka ämnen som finns i de produkter du köper.

Kommunens arbete

Kommunen sköter tillsynen av företag som använder kemikalier i sin vardag. En kemikalieplan är också under framtagande.

2014 deltog kommunen i ett projekt med sin grund i ett av de nationella miljömålen, Giftfri miljö. Det gällde kontroll av kemikalier i barns vardag vad gäller förskolor och skolmiljöer. Läs mer om projektet här.öppnas i nytt fönster
 
Du kan läsa mer om kemikalier på kemikalieinspektionens hemsida samt Naturskyddsföreningens webbplats. Se länkar här på sidan under rubriken Gå direkt till.

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Urban Ledin, förvaltningschef miljö och bygg

Sidan uppdaterad: 2017-04-20

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00