Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Avfall och återvinning 

Avfall innehåller både värdefulla och farliga ämnen. Det mesta kan återvinnas och det som är farligt går att ta hand om på ett säkert sätt.

Renhållningsordning

Enligt lag ska kommunen ta hand om hushållsavfall. Det innebär att samla in och frakta bort sopor från hushåll och jämförligt avfall från verksamheter.

Regler kring hanteringen av avfallet finns i renhållningsordningen som består av avfallsplan 2017-2027 och lokala föreskrifter om avfallshanteringen. Avfallsplanen har fem målområden:

  • minska avfallsmängder
  • minska avfallets farlighet
  • ta tillvara avfall som en resurs
  • utveckla avfallshanteringen genom samverkan
  • utveckla bra tillgänglighet och service

 

 

Mycket går att återvinna

Sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. När du sorterar soporna och lämnar dem på återvinningsstation eller återvinningscentral kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Mycket går att återvinna och att använda material flera gånger sparar energi och naturresurser.

Alla i Sverige är skyldiga enligt lag att sortera ut förpackningar, elavfall, batterier, returpapper och grovsopor och lämna detta till de insamlingssystem som finns. I kommunen finns flera återvinningsstationer och en återvinningscentral.

Kvarntorps återvinningscentral

Återvinningsstationer 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-19

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00