Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och markytor som gator och parkeringar.

I tätorter finns det ofta mycket tak och hårdgjorda ytor där inte vatten kan tränga ner i marken. För att det inte ska bli översvämning leds dagvattnet bort via stuprör och brunnar till ledningar i gatan. Via ledningarna förs dagvatten bort till ett vattendrag, oftast Klarälven.

Varje fastighetsägare är skyldig att ta hand om dagvattnet från sin fastighet, antingen på tomten eller att det leds bort via kommunens dagvattenledningar.

Om kommunen har upprättat dagvattenanslutning via ledning i mark är fastighetsägaren skyldig att koppla in sina stuprörsledningar dit. Görs inte det måste stuprännorna förses med utkastare eller ledas till en stenkista på sin egen tomt. Koppling på avloppsledning får inte ske.

Ledningsnät, anlutning till fastighet 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-16 av

Sidan uppdaterad:

2019-05-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00