Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Kurator

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Målet är en skola där alla trivs och känner sig trygga. I en trygg miljö når eleverna lättare upp till utbildningens mål.

Kurator finns kopplad till skolorna och ingår i elevhälsan. Elevhälsan samarbetar för att hitta lösningar och stötta eleven och/ eller föräldrar på bästa sätt.

Kurator arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och ska ge stöd till elever, personal och föräldrar. Eleven kan själv kontakta kurator och få hjälp, men samtal kan också innefatta vårdnadshavare och/ eller personal. Ibland träffar kurator bara eleven, ibland bara vårdnadshavare och ibland träffas vi gemensamt, beroende på behov och önskemål.

Kurator har tystnadsplikt men precis som all skolpersonal har kurator anmälningsskyldighet i fall där eleven riskerar att fara illa.

 


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2016-06-17

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2016-06-17

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00