Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Vägarbeten

Med början vecka 37 asfalterar vi ett antal gator och gång- och cykelvägar. Totalt rör det sig om cirka elva kilometer ny asfalt. I samband med arbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet.

Gator som asfalteras

 • Rudskogsvägen mellan Karlstadsgatan och förskolan Maskrosen
 • Långgatan förbi Nybackskorset, Skived
 • Torggatan, norra delen
 • Älvkroksvägen mellan Klarälvsbanan och Kastanjevägen
 • Öbergsvägen
 • Lyckanvägen
 • Annebergsgatan, backen 

Gång- och cykelvägar som asfalteras

 • Klarälvsbanan mellan Forshaga och Deje
 • Rudskogsvägen
 • Lundagårdsgatan
 • Annebergsgatan-Slättvägen
 • Klarälvsbanan vid Tegelvägen-Kullagatan
 • Öbergsvägen
 • Dömlevägen, ny gång- och cykelväg 

Tidplan

Arbetet börjar måndag 9 september med Rudskogsvägen och Klarälvsbanan. Det fortsätter sedan med övriga gator. Hur fort det kommer att gå beror bland annat på vädret. Regnar det för mycket går det inte att asfaltera. Huvuddelen av asfalteringen beräknas vara klart under september.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-06

Sidan uppdaterad:

2019-09-06

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00