Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Trafikregler och säkerhet

Hög hastighet och växter som hänger över gatan är några saker som kan påverka säkerheten i trafiken.

Säkerhet i trafikmiljön

Låg hastighet är viktigt för att öka säkerheten i trafiken. Därför har de flesta gator i tätorterna en maxhastighet på 30 kilometer per timme.

En viktig del av arbetet med trafiksäkerhet är att separera fordonstrafiken från gående och cyklister. Totalt finns cirka 30 kilometer cykelväg i tätorterna. Till detta kommer den asfalterade Klarälvsbanan som går genom hela kommunen.

Här kan du läsa  mer om hastighet

Trafiksäker växtlighet

I plan- och bygglagen finns bestämmelser att fastighetsägaren ska hållas sin tomt i vårdat skick så att olycksfall i trafiken begränsas. Gatorna i kommunens bostadsområden är ofta smala. Häckar och träd som hänger ut över gatan kan påverka trafiksäkerheten. Håll därför efter växterna så att de inte skymmer sikten i trafiken. Detta gäller även obebyggda tomter.

Se också över buskar och träd så att de inte hänger över gång- och cykelvägar så att de är i vägen för trafikanter och snöröjning. Hindrar växtligheten snöröjningsfordon kommer vi att åtgärda detta men det är fastighetsägarens ansvar att frakta bort ris och grenar till återvinningscentralen.

Mer att läsa och planteringstips finns på sidan Häckar och träd samt i foldern Trafiksäker växtlighetPDF.

Lokala trafikföreskrifter

Miljö- och byggämnden i Forshaga och Munkfors beslutar om lokala trafikföreskrifter i kommunen. Föreskrifterna reglerar bland annat hastigheten inom tätorterna.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00