Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Forshaga kommun söker personer som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare och hjälpa ett barn/en ungdom.

Forshaga kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn- och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Detta innebär att kommunen har åtagit sig vissa förpliktelser gentemot barnen. Det handlar exempelvis om boende, skolundervisning, tillgång till insatser och personer som kan företräda barnen i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe.

När barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Särskilt förordnad vårdnadshavare ska tillsättas om ett barns föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Enligt föräldrabalken ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas ansvara för att väcka talan eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Forshaga kommun söker nu personer som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare och hjälpa ett barn/en ungdom.

Du kan läsa mer detaljerad information i dokumentbilagan på denna sida.

Kontakt

Vill du veta mer om vad uppdraget innebär och hur du anmäler ditt intresse, kontakta socialsekreterare via kommunens växel, telefon 054 17 20 00

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-01-23

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-01-23

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00