Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vårdnad, boende, umgänge

För de barn som är folkbokförda i Forshaga kommun och där föräldrarna är överens kan föräldrar få hjälp med att skriva avtal gällande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Avtalet/ avtalen upprättas och godkänns av familjerättssekreteraren och har samma rättsliga status som i en dom domstol.

För mer information om avtal är du välkommen att kontakta någon av våra familjerättssekreterare.

Utredning vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten i Forshaga genomför vårdnad/boende och umgängesutredningar på uppdrag från Tingsrätten.

Utredningar görs på begäran av Tingsrätten. Under utredningstiden träffar familjerättssekreteraren barn, föräldrar och referenter i syfte att inhämta material för att kunna göra en bedömning. Utredningen lämnas till Tingsrätten som fattar beslut.

I utredningen ligger stort fokus på barnets behov och intressen. Barnets åsikter finns med i utredningen och bedöms efter barnets ålder och mognad.

För mer information om avtal och utredning är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare på familjerätten under telefontid:

Malin Fornander, familjerättssekreterare

Telefon: 054-17 20 15

E-postadress: malin.fornander@forshaga.se

Ann Cathrin Borr, familjerättssekreterare

Telefon: 054-17 23 47

E-postadress: anncathrin.borr@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-03

Sidan uppdaterad:

2019-06-03

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00