Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2018-07-13
Vattenläcka Deje
Vi har lokaliserat en vattenläcka som berör boende på Björnvägen, som kommer att bli utan vatten till dess vi lagat läckan. Vi kommer att ställa ut vattentank så snart som möjligt.
Länk

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Forshaga kommun. I fullmäktige sitter 41 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten. De hålls 6-7 gånger per år, varannan gång i sammanträdeslokal på Lärcenter och varannan gång på Kulturhuset.

Det går att lyssna på sammanträden i direktsändning i Kunskapsradion, 92,2 Mhz och på webbradio. På webben kan du även lyssna på sammanträdena i efterhand.

Kommunfullmäktiges uppdrag

  • beslutar ärenden
  • fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
  • beslutar vilka nämnder som ska finnas
  • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

15 oktober 2014 - 14 oktober 2018

I senaste valet fördelades mandaten i kommunfullmäktige enligt följande:
Socialdemokraterna 19
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2

Moderaterna 6
Centerpartiet 5
Liberalerna1
Kristdemokraterna 1
Kommunens Bästa 1

Sverigedemokraterna 4

Valteknisk samverkan och koalitioner

Socialdemokraterna samverkar med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och bildar majoritet. Inför val av ledamöter i nämnder finns valteknisk samverkan mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Kommunens Bästa.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-04-06

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00