Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2017-09-18
Underhåll Klarälvsbanan
Med början måndag 18 september klipper vi gräs längs hela Klarälvsbanan. Ta det försiktigt och se upp för fordon som rör sig på banan.
Länk

Revisorer

Kommunrevisorerna har en kontrollerande och granskande uppgift i kommunens verksamhet och ekonomi.

För granskning av den kommunala verksamheten har kommunfullmäktige utsett fem revisorer. De ska på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av nämnderna utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Granskningar


Pågående/kommande granskningar

  • Granskning av kvalitet och effektivitet inom särskilt boende
  • Granskning av uppföljning och kontroll inom hemtjänstverksamheten
  • Granskning av planeringsförutsättningarna för ökad befolkning 
  • Granskning av sjukskrivningar/arbetsmiljö 
  • Granskning av kostnadseffektiv verksamhet
  • Granskning av förändringen av IFO
  • Granskning av missbruksvården

 

Avslutade granskningar

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-06-12

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00