Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Forshaga Ungdomsråd (FUR)

Forshaga Ungdomsråd (FUR) är en organisation av och för ungdomar. I ungdomsrådet sitter för närvarande tio ungdomar i åldern 13-20 år. Ungdomsrådets huvuduppgift är att få fler ungdomar engagerade och på så vis få ett ökat ungdomsinflytande.

Ett ungdomsråd har funnits i Forshaga kommun sedan april 2007, och de brukar träffas varannan vecka.

Varje termin går ungdomsrådet ut i kommunens högstadieskolor och gymnasieskola för att arrangera påverkanstorg. Genom detta får ungdomsrådet tips på saker som kan bli bättre i kommunen och förslag på aktiviteter som ungdomar önskar.

Ungdomsrådet har ansvaret för att det görs aktiviteter för ungdomar i kommunen. Det kan vara allt från Lussebandy och skidresor till temakvällar.

Regelbundet träffar ungdomsrådet politiker och tjänstemän för att diskutera frågor som rör kommunens unga.

Genom att delta på Sveriges ungdomsråds arrangerade träffar får FUR information och inspiration från hela landet. 

Du som är intresserad av ungdomsfrågor eller har ideér som rör ungdomar, tveka inte att höra av dig till Ungdomsrådet på deras e-post: ungdomsrad@forshaga.se 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-04

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-09-04

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00