Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Rehabilitering

Efter sjukhusvistelse på grund av exempelvis stroke eller frakturer är det viktigt att komma igång igen.

Vi väljer att ge rehabilitering i hemmet eftersom det är den miljön man senare ska klara av. Ett team med arbetsterapeut och sjukgymnast utformar och inleder rehabiliteringen. Hemtjänsten fortsätter sedan arbetetet. Behovet av hemrehabilitering undersöks vid en vårdplanering på sjukhuset där en biståndsbedömare och arbetsterapeut från kommunen deltar.

Biståndsbedömare och arbetsterapeuter kan nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00