Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

God man, förvaltare, förmyndare

Forshaga kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Hagfors, Kil och Munkfors valt att ha en gemensam överförmyndarnämnd istället för överförmyndare.

Överförmyndare eller överförmyndarnämnd?

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Forshaga kommun ingår sedan 1 januari 2011 i en kommungemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors - Överförmyndarnämnd i samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nämnden består av fem politiker från de samverkande kommunerna.

Verksamhetens syfte

Verksamheten ger bland annat stöd till sjuka, psykiskt eller fysiskt funktionshindrade i form av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Överförmyndarkontoret

Överförmyndarkontoret ansvarar för överförmyndarnämndens löpande verksamhet. På överförmyndarkontoret jobbar handläggare och förvaltningschef med tillsynen av gode män, förvaltare och förmyndare.

Om du har frågor om är du välkommen att kontakta överförmyndarkontoret. Hit vänder du dig också om du är intresserad av godmans- eller förvaltaruppdrag. Se Överförmyndarkontoret, öppettider och kontakt i kolumnen till vänster.

Om din fråga är av allmän karaktär kan du kontakta samtliga handläggare. Handlar din fråga om en särskild person, kontaktar du ansvarig handläggare.

Godmanskap åt ensamkommande barn handläggs också inom överförmyndarkontoret.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00