Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Nätverk och vänorter

En del av det internationella utbytet sker genom vänorterna. Forshaga har två vänorter: Råde i Norge och Klütz i Tyskland.

Råde

Med den norska vänorten Råde finns ett etablerat samarbete sedan 1999. Vänorterna träffas bland annat genom ungdomsutbyten. Man deltar i varandras UKM-festivaler (Ung-kultur-möts). Utbyte har också skett mellan kommunledningarna och mellan föreningar i kommunerna.

Klützer Winkel

De tyska kommunerna Klützer Winkel är kommunens vänort sedan 2007. Det är ett samarbete mellan mycket små kommuner med kommunen Klütz, som huvudort, där ligger t ex den gemensamma förvaltningen.

Schwedennetzwerk

Nätverket Schwedennetzwerk består av ett antal kommuner i norra Tyskland som har vänorter i Sverige. Där ingår Forshaga och Klütz samt Hammarö, Säffle, Kil, Åmål, Laxå och Svenljunga och deras respektive vänorter i Tyskland.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-13

Sidan uppdaterad:

2019-09-13

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00