Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Registrering

Du som tänker starta en livsmedelsanläggning ska ha en registrerad anläggning innan du börjar.

Detta berör alla, både privata och offentliga aktörer, som med eller utan vinstsyfte bedriver någon livsmedelsanläggning, dvs. är ett livsmedelsföretag. Även privatpersoner och föreningar kan omfattas.

Det finns undantag

Det finns vissa undantag från krav på registrering. Det gäller främst verksamheter som bara bedrivs tillfälligt eller då det inte är frågan om någon mer organiserad verksamhet, och som därför inte bedöms som livsmedelsföretag. De livsmedel som släpps ut på marknaden ska dock alltid vara säkra i lagens mening. De grundläggande reglerna för livsmedelssäkerhet och hygien är alltid desamma. Se broschyr "Grundläggande hygienkrav".PDF

Det kan vara svårt att avgöra om en anläggning är ett livsmedelsföretag eller inte. Om du är osäker kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du startar, så reder vi ut begreppen tillsammans.

Vad händer om jag startar innan min anläggning är registrerad?

Om du startar en ny anläggning eller tar över en livsmedelsanläggning, bygger om eller förändrar sortimentet utan att ha registrerat anläggningen eller ändringen, så bryter du mot livsmedelslagen. Det innebär att din anläggning kan förbjudas. Du riskerar dessutom åtal.

Du kan enkelt registera din livsmedelsanläggning med hjälp av vår
E-tjänst eller med blanketten "Blankett för anmälan om registrering/godkännande" som du laddar hem under rubriken "Dokument" här på sidan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-10-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00