Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Avgifter i livsmedelskontrollen

Riksdag och regering har bestämt att de kostnader som kommunerna har för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter.

Avgift för registrering

Vid anmälan om registrering av en livsmedelsanläggning ska företagaren betala en registreringsavgift. Forshaga kommuns avgift för registrering är 1 101 kronor. Avgiften faktureras i efterhand.

Årlig kontrollavgift

Alla livsmedelsföretagare betalar en årlig kontrollavgift som baseras på den kontrolltid som krävs för verksamheten. Läs mer om hur kontrolltid och avgift beräknas via länken under rubriken "Dokument" här på sidan.

Den årliga avgiften för livsmedelskontroll betalas från och med det kalenderår då verksamheten registreras. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Avgift för extra kontroll

Planerade kontrollbesök ingår i den årliga kontrollavgiften. För kontrollbesök som krävs utöver dessa planerade kontrollbesök tas en extra kontrollavgift ut.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-27

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00