Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Studiegång

På vuxenutbildningen i Forshaga kommun kan du som studerande välja att läsa närundervisning eller distansundervisning.

Närundervisning

Närundervisning är den traditionella studiegången med schemalagda lektionstillfällen och möjlighet att deltaga i handledning. Närundervisningen kräver även att de studerande lägger tid för sina studier på hemmaplan.

Distansundervisning

Vi erbjuder även vissa gymnasiekurser genom distansundervisning. Detta är ett alternativ för dig som inte kan följa vår schemalagda undervisning på dagtid.

Detta sätt att studera är inte detsamma som självstudier men du bör vara medveten om att studieformen kräver att du tar ett stort eget ansvar, att du avsätter nödvändig tid för dina studier och att du har förmåga att tillgodogöra dig skriftlig information. Du måste ha tillgång till en internetuppkopplad dator.

Vi kommer att stötta dig för att hjälpa dig i dina studier. Du studerar på egen hand med hjälp av en studiehandledning med möjlighet till handledning. Elever erbjuds handledning på Forshaga lärcenter och i kurserna ingår någon eller några obligatoriska närträffar, exempelvis vid kursstart och vid provtillfällen.

Nationella prov för elever som studerar på distans

Nationella prov kan inte genomföras på distans då proven enligt Skolverkets föreskrifter inte får överföras till digitalt format. En elev som läser på distans behöver därför genomföra provet i en lokal som tillhör den kommunala vuxenutbildningen, t.ex. på den ort där eleven är bosatt. Detta kan ske efter överenskommelse med skolan och din lärare.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-09-18

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00