Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vård- och omsorgsutbildning

En yrkesutbildning inom vård och omsorg, med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier.

Vuxenutbildningen i Forshaga kommer i januari 2016 att starta en mer flexibel utbildning för alla som börjar studera kurser inom vård- och omsorgsutbildningen.

Närdistans

Utbildningen ges som s.k. ”närdistans”, det kommer att erbjuds kontinuerliga schemalagda lektioner i varje kurs varje eller varannan vecka, några av lektionerna innehåller obligatoriska, examinerande moment andra är mer valfria. Eleverna kommer genom vår webbaserade lärplattform att få stöd och hjälp i sina studier. Några av kurserna innehåller praktikperioder som kommer att genomföras på samma sätt som tidigare i de kurser där det är obligatoriskt.

Detta nya upplägg kommer göra det möjligt för personer att påbörja sin utbildning inom vård- och omsorgsutbildningen två gånger per år. Tidigare startade utbildningen vart tredje termin, så genom att ändra upplägget ökar vi möjligheten för kommuninvånare att utbilda sig inom vårdsektorn.

Fristående kurser

Personer som vill läsa enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning eller läsa enstaka kurser för att bredda sin kompetens är självklart välkomna att söka kurser inom vård- och omsorgsutbildningen. Även för dessa kommer schemalagda närträffar erbjudas på samma sätt som för de som läser hela utbildningen hos oss.

Diplom

Efter genomgången utbildning på minst 1500 poäng får eleven ett diplom utfärdat av Vård- och omsorgscollege. Vård och omsorgscollege, VOC, är en samverkansform mellan yrkesliv och utbildning som arbetar för god kvalitet och en modern utbildning. Diplomet är meriterande vid anställning inom vård och omsorgsverksamheterna i Värmland.

Innan du söker rekommenderar vi att du kontaktar vår studie- och yrkesvägledare Britt Carlsson 054-172049 för att göra en första studieplanering

Efter avslutad utbildning kan de studerande arbeta som

  • Personlig assistent
  • Skötare
  • Vårdare
  • Undersköterska


För mer information kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-06-12

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00