Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Webbansökan - att tänka på

Bekräftelse på ansökan

När du gjort din ansökan och klickat på "skicka" skall en bekräftelse komma upp på din skärm, du skall även få en bekräftelse på din ansökan skickad till din mail. Om du inte får detta eller inte kan läsa innebållet är det viktigt att du kontaktar skolan på tel 054-172242.

Tidigare betyg eller intyg?

Det är viktigt att du som söker via webbansökan och har betyg sedan tidigare, bifogar dina betygskopior. Detta gör du genom att bifoga dem digitalt i din ansökan. Har du problem med detta så kan du skicka dem till:

Forshaga kommun
Vuxenutbildningen
Box 93
667 22 FORSHAGA

Är du skriven i en annan kommun?

Om din hemkommun inte är Forshaga kommun är det viktigt att du skriver ut din ansökan och skickar den till din hemkommun! Du ges möjlighet till detta i webbansökan.

Har du kryssat i rutan om att du vill söka studiemedel om du blir antagen?

När du kryssar i rutan skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Cirka två veckor efter att du fått ditt antagningsbesked får du information från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten "Ansök om studiemedel" som finns i Mina sidor på www.csn.se. Innan du söker studiemedel är det bra att skaffa en e-legitimation. Då går det snabbare för dig att ansöka.

Har du problem med ansökan eller frågor som rör denna, är det viktig att du kontaktar administrationen på Vuxenutbildningen i Forshaga!
054-17 22 42 eller 054-17 21 10

Personuppgifter

Personuppgifter lämnas av dig i samband med att du skickar in din ansökan till Forshaga Vuxenutbildning.

Behandling sker i praktiken personuppgifter endast vid de tillfällen något sker som relaterar till dina studier vid Forshaga Vuxenutbildning; slutar du studera sker ingen fortsatt aktiv behandling av dina personuppgifter tills dess att du eventuellt i framtiden återupptar dina studier. Den rättsliga grunden till att behandla dina personuppgifter är Artikel 6.1e om "allmänt intresse och myndighetsutövning" artikel 9.2g om "viktigt allmänt intresse" i Dataskyddsförordningen.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse eller begränsning av dina personuppgifter. Detta görs lättast genom att kontakta "dataskyddsombud@forshaga.se". Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

De personuppgifter som behandlas om dig under ansökningsprocessen är:
- För- och efternamn
- Personnummer
- Bostadsadress
- Privat telefonnummer
- Privat e-postadress
- Information om din studietid som anges av dig själv eller Studie- och yrkesvägledare: Motivering till dina studier, mål med dina studier, SYV-anteckningar.

När du börjar studera behandlas ditt namn, personnummer och information om vilka kurser du läser i vuxenutbildningens schemasystem.

Ytterligare personuppgifter behandlas om dig vid specifika tillfällen, vilket du ska bli informerad om innan det sker.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-09-17

Personuppgiftshantering

När du gjort din ansökan till vuxenutbildningen hanterar vi dina personuppgifter i vårt elevadministrativa system. Personer som blir antagna till kurser blir också tilldelade ett elevkonto till en molnbaserad lärplattform.

Lärplattformen används enbart i pedagogiskt syfte och för kommunikation och planering kring skolarbetet.

Kopplat till elevers studier finns det stödsytem som även de tar del av vissa personuppgifter, dessa system är bla schemasystem.
Sidan uppdaterad:

2018-09-17

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00