Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Ansökan inackorderingsstöd

Ansökningstider

Ansökan skall lämnas in senast den 30 augusti om utbetalningen ska kunna göras till den 25 :e september.
Om inte ansökan lämnas in före läsårets slut går du miste om möjligheten att få inackorderingsstöd. 

Ny ansökan ska lämnas för varje nytt läsår.

 

Utbetalning

Inackorderingsstödet betalas ut i efterskott under nio månader (sep-maj) till det konto du angett i ansökan. Utbetalningen sker runt den 25:e i månaden till dig eller till din vårdnadshavare om du är omyndig.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingsstöd är skyldig att genast återbetala beloppet. Inackorderingstillägget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid och den studerande är berättigad till studiehjälp.
 
Anmälan skall göras till kommunen om du

  • Avbryter studierna
  • Flyttar hem
  • Minskar studieomfattningen från hel- till deltid
  • Får busskort eller resebidrag

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00