Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Modersmål, hemspråk

Modersmålet har stor betydelse för barns identitet och självkänsla. Det är också grunden för barns förmåga till inlärning. Barn lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.

Sverige utvecklas mer och mer till ett mångkulturellt land. Många barn och ungdomar växer upp i familjer som pratar flera språk. Det är en fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

Om minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket är ett dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i språket som ett ämne om - elever har grundläggande kunskaper i språket, och - eleven önskar få sådan undervisning.

En kommun är skyldig att ordna modersmålsundervisning i ett språk bara om det finns en lämplig lärare. En kommun är skyldig att anordna sådan undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket. Ämnet modersmål har en egen kursplan med mål och betygskriterier.

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har utökad rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kommunen kan välja att ordna undervisningen på olika sätt. I Forshaga kommun sker den utanför timplanebunden tid, det vill säga på elevens fritid.

Ansök på blankett eller kontakta din rektor om du har behov av modersmålsundervisning. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-09

Sidan uppdaterad:

2019-05-09


Elisabeth Olofsson
administratör
054-172242


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00