Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Ord och begrepp

Förskoleklass
Förskoleklassen är en frivillig skolform som erbjuds från det år barnet fyller sex år.
 
Fritidshem
En pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i åldern 6-12 år under den skolfria delen av dagen. Fritidshemmet är öppet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.
 
Skolbarnsomsorg
Ett begrepp för verksamhet i fritidshem.

Särskild stöd
Vissa barn har behov av mer stöd än andra, tillfälligt eller varaktigt. Stödet kan vara inriktat antingen till barnet självt eller gruppen och personalen som finns runt barnet. Förskolan, pedagogisk omsorg (familjedaghemmen) och fritidshemmen har ansvar att se till att de barn som behöver särskilt stöd får det.

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Peter Öhlander, bitr. förvaltningschef barn och utbildning

Sidan uppdaterad: 2016-11-02

Sladdar

Sidan uppdaterad:

2016-11-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00