Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Policy och utvärdering mat i skolan

I skollagen anges att maten i skolan ska vara kostnadsfri och näringsriktig.

Måltidspolicy

Den 8 november 2016 antog Forshaga kommunfullmäktige en policy för måltidsverksamheten i kommunen. Policyn är ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Den gäller hela kommunens måltidsverksamhet och alla enheter ansvarar för att den följs. 

Visionen med måltidsverksamheten är att varje måltid som vi serverar ska ingå i den ordinarie verksamheten och vara en av dagens höjdpunkter. Måltiden ska vara god och näringsriktig samt producerad med hänsyn till miljö och hållbar utveckling.

Måltidspolicy

 

Utvärdering

Skolledare, kostpersonal cch politiker utvärderar varje år måltidsverksamheten med hjälp av det webbbaserade verktyget Skolmat Sverige.

Brukarundersökning inom utbildning och barnomsorg

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-15

Gå direkt till

Dokument

Sidan uppdaterad:

2019-05-15

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00