Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Kultur i skolan

Forshaga kommun söker årligen statsbidraget Skapande skola från Kulturrådet. Bidraget ska gå till kulturupplevelser av olika slag till grundskolans elever.

Vad är Skapande skola?

Skapande skola är ett statsbidrag som ska stärka samverkan mellan det professionella kulturlivet och skolan. Bidraget ska ge elever tillgång till kulturella uttrycksformer både i form av upplevelser och eget skapande.

Bidraget

Forshaga kommun fick för läsåret 2017/2018 ett beviljat bidrag på 330 000 kronor och var den enda kommun i Värmland som fick alla sökta medel.
Kulturrådet fördelar sedan 2008 Skapande skola bidraget. Bidraget är på totalt cirka 170 miljoner kronor per år och går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Ansökan från kommunerna görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

Samarbeten (inköp)

Skolföreställningar köps i första hand från Wermlands Opera i Karlstad.

Projekt

Alla projekt under läsåret 2016/2017 har haft fokus på integration, välkomnande och utmaningar på olika sätt. Här är exempel på vad eleverna fått göra tack vare Skapande skola.

 • Arbete med temat hembygden, som resulterade i Hembygdens dag. Eleverna planerade och ledde arbetet på olika stationer. Eleverna fick en kulturell mötesplatser, fylld av olika traditioner och hantverksmetoder och fick använda naturen till olika ändamål.
 • Hållbarhet som tema. Konstprojekt tillsammans med konstnärerna Maria Vildhjärta Westerberg och Niklas Pix Bodin. Eleverna skapade boende och livsmiljöer med inspiration av bildkonstnären och formgivaren Friedensreich Hundertwasser.  
 • Ämnesövergripande projekt med fokus på att vidga världen. Eleverna intervjuade nyanlända, både barn och vuxna. De lärde sig även mer om FN och barnkonventionen.
 • Eleverna i årskurs 7-9 arbetade tillsammans med musiklärare, danspedagog och regissör för att skapa en gemensam show. Eleverna arbetade fram en föreställning, med kuliss, ljus, ljud, dans. Fokus i projektet var elevernas eget skapande.
 • Under författarveckan har alla klasser i årskurs 1-9 fått besök av en författare för att bli inspirerade till läslust.

Föreställningar

 • Åk F-2 - Jag slog en kille idag
  En föreställning som handlar om vikten av att ha vänner och att kunna förlåta.
 • Åk 3-6 - Musik från andra länder
  En föreställning med särskilt fokus på musik från länder som människor flytt ifrån.
 • Åk 6-7 - Typ tjej typ kille typ
  En föreställning som belyser och ifrågasätter könsnormerna.
 • Åk 8-9 - Les Miserables
 • Åk 8 - Allt som är värt
  En interaktiv föreställning om psykiskt ohälsa, livet och döden.
 • Åk 6-8 – Svarta moln
  Interaktiv föreställning och främlingsfientlighet.
 • ÅK F-2 - Sagan om Miranda, Filip och Hoppet
  Interaktiv musikal som belyser värdegrunden att ställa upp för varandra och vara en god kamrat.

Kontakt

För mer information om Skapande skola vänligen kontakta Josefin Berger eller Ann Brüngel.

Josefin Berger, kulturchef
Telefon: 054-17 20 05
E-post: josefin.berger@forshaga.se

Ann Brüngel, samordnare/enhetschef  på Barn-och utbildning
Telefon: 054-17 22 41
E-post: ann.brungel@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-11-07

Dokument

Sidan uppdaterad:

2017-11-07

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00