Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Elevinflytande

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever är det viktigt att du som elev har inflytande och möjlighet att påverka skolans utveckling. Du ska aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning.

Du ska också få information om frågor som rör dig som elev.

Klassråd
Varje klass har återkommande klassråd där elever och lärare diskuterar aktuella frågor som rör klassen och skolan. Vissa frågor skickas vidare till elevrådet.

Elevråd
Elevrådet är ett forum där elever fritt får komma med förslag på förändringar. Ämnen som tas upp kan vara skolmiljön, informationsutbyten, trivsel- och trygghetsfrågor.

En elevrådsrepresentant ska själv vilja vara med i elevrådet och vara villig att dela med sig av elevernas/klassens åsikt.

Matråd
Samverkan med kostenheten och elevreresentatnter från åk 3-9 för att skapa en god miljö och goda matvanor.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-03-26

Sidan uppdaterad:

2018-03-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00