Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Elevhälsa

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet. Det är också det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling hos unga.

Vi finns till för att eleverna ska må bra och kunna utvecklas inom grundskolan.

Elevhälsan träffas varje vecka och består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och psykolog.

Vi verkar för att den psykosociala, pedagogiska och fysiska miljön inom vår verksamhet är sådan att alla kan utvecklas positivt och känna glädje och lust att lära.

När en elev har svårigheter att nå målen i skolan har skolan skyldighet att utreda elevens behov för att därefter kunna erbjuda rätt stöd.

Rektor har ansvaret för elevhälsoarbetet och elevhälsans personal samarbetar med övrig personal och andra aktörer i övergripande elevhälsofrågor. Samarbetet skapar tidiga möjligheter till stöd och åtgärder. Vi har, liksom all personal i verksamheten, anmälningsskyldighet till socialtjänsten, vid misstanke om att någon elev far illa eller riskerar att fara illa.

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Peter Öhlander, bitr. förvaltningschef barn och utbildning

Sidan uppdaterad: 2016-06-08

Hopp från brygan


Sidan uppdaterad:

2016-06-08

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00