Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Servicedeklaration

Vad kan du förvänta dig av oss?
Information
När du fått ditt meddelande om plats i förskolan ska du ta kontakt med avdelningen. Där får du information om inskolningsrutiner, kontaktperson och tid för samtal om ditt barn. Vid samtalet får du också information om verksamheten. Du och ditt barn ska alltid känna er välkomna.
 
Vid föräldramöte eller på annat sätt får du information om vad som styr förskolans verksamhet. Vi berättar om målen enligt läroplanen, Lpfö98, om vår lokala arbetsplan och den pedagogiska verksamheten i sin helhet. Vi berättar om hur ditt barns utveckling dokumenteras och om det utvecklingssamtal vi har en gång per termin. Vi strävar efter god framförhållning för att du ska kunna vara delaktig vid olika möten på förskolan.
 
Miljö
Miljön i förskolan ska vara trygg och säker, både ute och inne. För att på bästa sätt bidra till ditt barns lärande, där leken är grundpelaren i förskolans vardag, ska miljön ska vara inspirerande och skapa nyfikenhet.
 
Pedagogisk verksamhet
Barnen i förskolan ska få lek, omsorg, lärande, trygghet och utveckling, varje dag och hela dagarna. Barnen ska lära sig saker genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp eller med hjälp av vuxna. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.
 
Vårt bemötande
Du har rätt att vänta dig ett trevligt, respektfullt och engagerat bemötande från oss som arbetar i Forshaga kommun. Om du har frågor ska du alltid få ett svar. Om du inte kan få svar direkt informeras du om vem som kan svara dig och när ett svar kan väntas.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2016-11-02

Sidan uppdaterad:

2016-11-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00