Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Regnbågen

Regnbågen är en förskola för alla. Vi jobbar med likvärdig utbildning för alla barn där alla barn är inkluderade. Vi jobbar för att alla barn ska få stimulans i sitt lärande och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ser över vår lärmiljö utifrån tillgänglighetbegreppet för att nå full delaktighet och inkludering.

Kontakt

Adress:

Bruksvägen 1F, 669 30 Deje


Telefon:


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-08-15

Gå direkt tillDokumentSidan uppdaterad:

2018-08-15

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00