Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Föräldrasamverkan förskola

Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktig i förskolans verksamhet. Dina åsikter, frågor och tankar är viktiga för oss. De hjälper oss att sätta ord på vad vi gör och varför.

Förskolan kommunicerar fortlöpande med barnens vårdadshavare om trivsel, utveckling och lärande i och utanför förskolan samt erbjuder utvecklingssamtal minst en gång/år.

 

Inom varje skolområde  finns en plan mot kränkande behandling. Planen ska främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen beskriver hur vi arbetar förebyggande. Den följs upp varje termin och utvärderas varje år.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-02-14

Sidan uppdaterad:

2019-02-14

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00