Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Föräldrasamverkan förskola

Det är viktigt att du som förälder känner dig delaktig i förskolans verksamhet. Dina åsikter, frågor och tankar är viktiga för oss. De hjälper oss att sätta ord på vad vi gör och varför.

Vi tycker om nyfikna föräldrar som vill veta hur barnet har det hos oss på förskolan. Vi berättar gärna vad vi gör och varför. Kom och upplev vardagen med ditt barn. Stanna gärna en liten stund eller hur länge du vill. 

Vi har föräldramöten och utvecklingssamtal varje termin. Utvecklingssamtalet genomförs mellan personal, barn och vårdnadshavare och du har möjlighet att få ta del av materialet i förväg.

Inom varje skolområde  finns en likabehandlingsplan. Planen ska främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen beskriver hur vi arbetar förebyggande. Den följs upp varje termin och utvärderas varje år.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-09-03

Sidan uppdaterad:

2018-09-03

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00