Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Barn- och ungdomskultur

I Forshaga kommun vill vi att barn och unga ska få uppleva professionell kultur, vara delaktiga själva och lära sig att använda kreativiteten som verktyg i vardagen.

Därför har Forshaga kommun ett bra utbud av kultur för barn och unga. Skola, fritidsgård (Hubben), Kulturskolan, bibliotek - alla är de aktiva på barnkulturområdet.

Kulturskolan

Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar som vill lära sig sång, spela ett instrument, dansa eller spela teater. Det finns också grupper för barn som vill lära sig mer om teknik och naturvetenskap.

Kulturskolans utbud

Dans, instrument, sång, kör, teater och vissa terminer har vi även möjlighet att presentera nya kurser utöver basutbudet. Till exempel har vi anordnat trolleriskola och cirkusskola. Vi informerar på vår webbplats när det är aktuellt.

Kultur i skolan 

Genom Skapande skola köper skolan in kultur i form av teater, föreläsningar och annan kultur för att barnen ska få uppleva kultur i skolmiljö.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-13

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-05-13

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00