Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Norra Hyn - Fågeltornsleden

Norra Hyn är en artrik fågelsjö med många häckande arter, bl.a. tranor, gäss, änder, flera sångare och en skrattmåskoloni.

Fågeltornet i Norra Hyn är ett s.k. "morgontorn", d.v.s. på morgonen observerar man sjön i medljus, vilket underlättar fågelskådningen.

Vägbeskrivning
Från Forshaga tätort: Kör söderut på väg 62, västra Klarälvsstranden, mot Karlstad. Tag till höger i Dyvelsten mot Öjenäs. Ta till höger vid skylt Lillmyren, åk ca 100 meter. Parkeringsplatsen ligger på höger sida om vägen. Stigen utgår från parkeringsplatsen.

Längd
Cirka 1 km från startplats Lillmyrsvägen till fågeltornet. Från fågeltorn till P-plats Löved cirka 3 km.

Märkning
Orange färg på träd och stolpar.

Terräng
Lättgången stig/väg.

Övrig information
Möjligt att fortsätta norrut från fågeltornet (orange led) mot Löved.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-10

Sidan uppdaterad:

2019-09-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00