Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Föreningar och föreningsliv

I Forshaga kommun finns ett rikt föreningsliv inom idrott, kultur och fritid. De flesta har verksamhet för barn och ungdomar. Alla dessa tillsammans stärker Forshaga som en aktiv barnkommun.

Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället, inte minst för barn och ungdomar. Ofta sker arbetet helt på ideell bas av eldsjälar. Vi värnar därför om dem och gör vårt bästa för att föreningarna kan driva sin verksamhet.

Vi stödjer föreningslivet genom att bland annat erbjuda lokaler och tider i anläggningarna. I vissa fall kan vi ge ekonomiskt bidrag, där vi prioriterar barn- och ungdomsverksamheter.

Kontakt

Tomas Jonsson, administratör
Telefon: 054-17 22 25
E-post: tomas.jonsson@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-10

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-09-10


Anna Olin
kultur- och fritidssamordnare
054-172051


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00