Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Hastighet

Det viktigaste för att undvika olyckor i trafiken är att hastigheten är låg. Bostadsgatorna kommunen har därför 30 km per timme som högsta tillåtna hastighet.

Bilistens ansvar

Varje bilist har ett strikt ansvar att hålla hastighet efter omständigheterna och att anpassa farten efter väglag och hur det ser ut på gatan. 

Så här står det i Trafikförordningen (1998:1276) 3 kapitlet §14: Hänsyn ska tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållanden, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Hastighetsöar och radar

För att på flera sätt upplysa bilister om vilken hastighet som gäller kan vi sätta ut så kallade hastighetsöar på gatan. Vi har även flyttbara hastighetsradar som visar vilken hastighet bilisten kör.

Efter önskemål från boende på gatan, sätter vi ut öar och radar cirka tre veckor på varje ställe. Hur lång tid de står ute beror på hur många förfrågningar vi får och kan därför variera. Vi sätter inte ut hastighetsöarna under vintern.

Skicka in önskemål om placering per e-post till kommunteknik@forshaga.se.

Övriga åtgärder

I vissa fall använder vi andra typer av farthinder för att minska hastigheten. Det kan vara fartgupp, chikaner, avsmalnande väg eller att minska hela gatans bredd genom att göra en del av gatan till gång- och cykelväg.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-10

Sidan uppdaterad:

2018-10-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00