Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Parkering

I kommunen parkerar du gratis på kommunal gatumark. På några ställen finns det gratis pendelparkering.

Parkering i tätorterna

Det finns gott om platser att parkera i de centrala delarna av Deje och Forshaga. Om inte skyltar säger annat är det fritt att parkera 24 timmar utan att flytta bilen. Dag före söndag eller helgdag går det bra att parkera längre än 24 timmar.

Villkor för parkering finns i kommunens lokala trafikföreskrifter som gäller från och med den 1 januari 2007, läs under rubriken Dokument.

Pendelparkering

Det finns möjlighet att parkera bilen i närheten av busshållplatser på följande ställen:

1. Riksväg 62 vid Olsäterskorset. Där finns parkering med gratis motorvärmare. För nyckel kontakta miljö- och byggförvaltningen, telefon 054-17 20 00.

2. Norra Mon, Älvdalsvägen, Deje. Vid bytespunkt Tjärnheden (busshållplats).

3. Grossbolsgatan/Skogsstigen, Forshaga.

4. Ängevi, Storgatan 2, Forshaga.

Karta parkeringar


Visa Parkering Forshaga på en större karta

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-03-30

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00