Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vägnätet 

Alla vägar i landet ägs och sköts av någon. Fastighetsägaren behöver inte vara samma som den som sköter vägen - väghållaren.

Vägnätet i kommunen

I kommunen finns väghållare för statliga, kommunala och enskilda vägar. En väghållare sköter och underåller vägen. Kommunen sköter kommunala vägar och vissa enskilda vägar.

Kommunala vägar

Kommunen ansvarar för gatorna i tätorterna. Vi lagar hål, snöröjer, asfalterar, byter lampor och sopar sand.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är privata eller ägs av vägföreningar som även ansvarar för skötseln av vägarna.

Några enskilda vägar har statsbidrag och dessa sköter kommunen. Mer information finns under rubriken enskilda vägar. Ett fel på en sådan enskild väg anmäler du via felanmälan.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för och sköter de statliga vägarna. Den största statliga vägen i kommunen är riksväg 62. Mer information om de statliga vägarna i kommunen finns under rubriken statliga vägar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-02

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-05-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00