Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Frågor och svar om snö och halka

Här besvarar vi några av de frågor vi får om snö och halka.

Vad kostar det att ploga?

Varje plogtillfälle kostar cirka 100.000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar om budget för vinterväghållningen. Förvaltningen kommunteknik och service ansvarar för att utföra arbetet. I budgeten ingår plogning, sandning samt sopning på våren.

Budgeten räcker till att ploga vid sex-sju tillfällen under januari-december. Tar pengarna slut, så plogar och sandar vi ändå, men då får vi spara på något annat, till exempel övrigt gautuunderhåll som asfaltering.

Vem bestämmer när plogningen ska börja?

Det gör driftchefen som ansvarar för skötsel av gator och parker. Oftast gör han det i samråd med andra på förvaltningen. Under kvällar och helger finns alltid en arbetsledare i beredskap som beslutar om plogning.

Vilka plogar?

Kommunen är uppdelad i 22 plogdistrikt. Det är både egen personal och entreprenörer som plogar.

De olika distrikten ser ut på olika sätt. Ett distrikt kan till exempel vara parkeringar, ett annat ett eller flera bostadsområden. Hur lång tid det tar beror på mängden snö och typ av snö. Blöt snö tar längre tid att ploga än kall och torr snö. Vi räknar med att det tar omkring tio timmar innan allt är klart.

Varför väntar ni så länge med att börja?

För att vi ska ploga finns en snödjupgräns på 3-4 cm på gång- och cykelvägar samt 6-8 cm på gator. Under pågående snöfall under en längre tid och förväntad stor snömängd, börjar vi ploga efter cirka 12-15 cm.

Ansvarig arbetsledare följer SMHIs väderprognoser och tar beslut om när plogningen ska börja. Syns det tydligt i prognosen att snöfallet ska sluta vid en viss tid och med en viss mängd, blir beslutet oftast att plogningen ska börja först när det slutat snöa.

Skälet till att vi väntar till det har slutat snöa, är främst att vi inte ska behöva ploga två gånger. Det är både en kostnadsfråga och en arbetstidsfråga; personalen som plogar får inte arbeta hur länge som helst utan dygnsvila.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-11-02

Sidan uppdaterad:

2018-11-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00