Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Dagbok om snö och halka

Här hittar du kortfattad information om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning vintern 2016-2017.

14 april

Omkring 15 cm snö på långfredagens morgon. Plogning genomfarter, centrum och större gång- och cykelvägar.

9 mars

Plogning gång- och cykelvägar samt plogning och sandning enskilda vägar norra delen av kommunen.

1 mars

Plogning blötsnö gång- och cykelvägar, genomfarter, enskilda grusvägar norra delen av kommunen.

27 februari

Kompletteringssandning enskilda grusvägar.

26 feberuari

Plogning med alla resurser från klockan 5 på morgonen.

23 februari

Sandning enskilda grusvägar från klockan 5. Övriga vägnätet, parkeringar och gång- och cykelvägar ser vi över och sandar där det behövs.

22 februari

Kraftigt snöfall på morgonen. Temperatur kring noll. Vi börjar snöröja med alla resurser vid halvtiotiden.

21 februari

Plogning gång- och cykelvägar Deje.

19 februari

Sandning gator i tätorterna.

18 februari

Sandning enskilda grusvägar

17 februari

Plogning och sandning gång- och cykelvägar.

16 februari

Regn har gjort vägar mycket halkiga. Vi sandar vägar och gång/cykelvägar under dagen.

(Uppdatering 16.20). Det fortsätter att regna och det fryser ovanpå det som vi sandade tidigare på dagen. I Deje sandar vi färdigt men börjar nu sanda om hela Forshaga där det är väldigt halkigt just nu. I norra delen av kommunen snöar det

11 februari

Några centimeter kallsnö under natten. Vi plogar och sandar gång- och cykelbanor.

8 februari

Kompletteringssandning.

7 februari

Sandning gator i tätorterna och enskilda grusvägar.

6 februari

Plogning och sandning gång- och cykelvägar.

30 januari

Sandning enskilda grusvägar södra delen av kommunen.

28 januari

Kompletteringssandning enskilda grusvägar norra delen av kommunen.

26 januari

Sandning enskilda grusvägar norra delen av kommunen.

24 januari

Kompletteringssandning.

23 januari

Sandning  gång- och cykelvägar, gator, enskilda grusvägar.

22 januari

Sandning genomfarter, parkeringar och backiga gator.

18 januari

Sandning gång- och cykelvägar, gator, enskildavägar.

17 januari

Plogning och sandning delar av gång- och cykelvägnätet.

12 januari

Fortsatt plogning i Deje från morgonen. Sandning hela vägnätet inklusive enskilda vägar.

11 januari

Blöt snö under dagen, sedan regn. Plogning började på kvällen i Deje samhälle för att få bort slasket innan det fryser. I Forshaga smälte det mesta. Plogning enskilda vägar i norra kommunen.

10 januari

Sandning enskilda vägar och kompletterande sandning i tätorterna.

7 januari

Plogning och sandning gång- och cykelvägar i Deje.

4 januari

Norra delen av kommunens vägnät plogas under dagen.
Delar av gång- och cykelvägsnätet i Deje-Forshaga plogas och sandas under dagen.

26 december

Kompletteringssandning.

19 december

Sandning grusvägar från klockan 14.

16 december

Sandning gång- och cykelvägar, parkeringar.

15 december

Sandning gång- och cykelvägar.

12 december

Sandning grusvägar från klockan 5, övriga vägnätet från klockan 7.

10 december

Mycket halt på grusvägarna. Sandning grusvägar.

7 december

Sandning på grusvägarna från klockan 12. Kompletteringssandning av vissa gång- och cykelvägar i tätorterna.

16 november

Fuktiga vägbanor har fryst på under natten och det är halt. Sandning från tidig morgon. 

9 november

Sandning större gång- och cykelvägar samt centrum.

Läs mer

Plogning

Sand och salt

Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-04-19

Gå direkt till

Felanmälan

Sidan uppdaterad:

2017-04-19

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00