Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-20
Vägarbeten 23-27 september
Vecka 39 fortsätter vi att asfaltera och vi börjar även hyvla enskilda grusvägar.
Länk

Regler för parkering

Här kan du läsa om parkeringsregler som gäller i Sverige.

Stanna och parkera

Det finns dels generella trafikregler i lagstiftningen, dels lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutat om.

Där det är förbud att stanna får man inte stanna alls och vid parkeringsförbud får man bara stanna för av- och påstigning eller för att lasta och lossa gods.

Vad är stannande?

Stannande är att stå stilla med ett fordon utom när man stannar för att undvika fara, för att trafikförhållanden kräver det eller för att parkera.

Vad är parkering?

Det är att ställa upp ett fordon med eller utan förare utom när man gör det för att trafikförhållanden kräver det, för att undvika fara eller för att låta en passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att lasta av eller på gods.

Några regler för parkering

  • På en väg ska man stanna och parkera på höger sida i färdriktningen (undantag är väg med enkelriktad trafik då kan man även stå på vänster sida i färdriktningen).
  • På allmänna platser i en tätort får man inte parkera utanför vägen, till exempel i diken, i skiljeremsor, i parker, i planteringar, gräsmattor eller liknande.
  • Man får inte parkera så att fordonet med något hjul står utanför parkeringsrutan.
  • Man får inte parkera på en hållplats för bussar eller skolsjuts. Det går bra att stanna på en hållplats men bara för att passagerare ska kliva i eller ur och under förutsättning att man inte hindrar buss eller skolskjuts.

Några regler för stannande

Man får inte stanna

  • så att vägmärken eller trafiksignaler skyms
  • närmare än 10 meter före ett övergångsställe, cykelöverfart, korsande gång- eller cykelbana
  • närmare än 10 meter från en vägkorsning (gäller även i T-korsning där ena sidan saknar väganslutning)
  • med något hjul i ett cykelfält, på en gång- eller cykelbana

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-10

Sidan uppdaterad:

2019-05-10


Anne Hellström
handläggare
054-172040


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00