Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Översvämning

Eftersom Forshaga kommun ligger längs med Klarälven är det viktigt att ta hänsyn till översvämningsrisken både när det gäller att skydda befintlig bebyggelse och när vi bygger nytt. Vi kan också få översvämning av andra anledningar, som att vatten tränger igenom marken och upp på låglänta områden, att vatten tränger upp från dagvattenbrunnar till följd av mycket regn och att isproppar hindrar vattnet från att rinna som det ska.

Kommunens arbete mot översvämning

Kommunens uppgift vid en översvämning är att säkra samhällsviktiga funktioner, som till exempel energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård.

Ditt eget ansvar

Genom att vara förberedd på hur du ska agera vid en översvämning underlättar du både för dig själv och andra. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din fastighet.

Räddningstjänstens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur du hanterar en översvämning och skyddar din fastighet

Information vid översvämning

Vid en översvämning får du information om läget via kommunens webbplats, på kommunens Facebook sida samt på krisinformation.se.

Här kommer du till kommunens Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kommer du till krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också ringa 113 13, som är Sveriges nya informationsnummer vid allvarliga olyckor och risker.
Här kan du läsa mer om 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, informationsnumret där du kan lämna och få information om allvarliga olyckor

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-09-03

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00